OD ÚKLIDU KE KLIDU

Les není smetiště! Aneb jak na procházkách pomáhat přírodě a zapojit přitom děti

Úklid přírody během procházek může být skvělým způsobem, jak se zapojit do ochrany životního prostředí a zároveň si užít čerstvého vzduchu. I Vy můžete pomoci přírodě a přispět ke zlepšení stavu Vašeho okolí nebo oblíbeného místa a to tím, že si s sebou vezmete na procházku pytel na odpadky a po cestě budete uklízet kolem sebe.

Vždy mě zaráží, kolik odpadků najdu a posbírám na procházkách. A je jedno, jestli jdu na louce, mezi polema nebo jsem v lese. Všude nacházím spoustu odpadků a někdy i naprosto absurdních předmětů, jako třeba umyvadlo, ledničku nebo třeba sedadlo z auta.

Odpadky v přírodě mají negativní vliv na zvířata a rostliny v okolí. Zvířata v domnění, že se jedná o jídlo, požírají plastové obaly, což může mít fatální následky. Ptáci se motají do různých sítí, provázků od balónků nebo si můžou zranit nohy na kovových konzervách. Odpadky znečišťují i vodu a půdu, což má negativní dopad na zdraví zvířat a lidí, kteří vodu pijí. 

Tato znečištěná voda může být použita i k zemědělským účelům. Znečištěná voda může obsahovat toxické látky, které mohou způsobit otravu a další zdravotní problémy. Kromě toho může znečištění vody také ovlivnit biodiverzitu a vodní ekosystémy.

Když se rozhodnete uklízet při svých procházkách, nezapomeňte si vzít s sebou pytlík na odpadky a rukavice, abyste se vyhnuli kontaktu s škodlivými látkami. Snažte se už při sběru oddělit plast od papíru a skla.

Respektujte okolí, ve kterém uklízíte. Neničte rostliny nebo jiné přírodní prvky a snažte se uklidit co nejméně invazivním způsobem. Pokud najdete něco nebezpečného, jako je například znečištěný odpad, nechte jeho odstranění na odborníky (nahlaste tento problém na své obci).

Nezapomeňte, že každý může přispět ke zlepšení stavu přírody, a to i malými kroky, jako je uklízení odpadků při procházkách. Uklízení přírody může být také skvělým způsobem, jak se zapojit do komunity a spojit se s ostatními, kteří sdílejí stejný zájem o ochranu životního prostředí. Můžete se zapojit do místních úklidových akcí nebo dokonce založit svou vlastní skupinu pro úklid přírody.

Akce Ukliďme Česko

„Ukliďme Česko“ je celostátní akce, která se koná každoročně za účelem zlepšení stavu české přírody a životního prostředí. Cílem akce je motivovat lidi k úklidu odpadu, který se nahromadil v přírodě, parcích, vesnicích a městech.

Akce funguje tak, že se v různých místech po celé zemi konají dobrovolnické úklidové akce. Tyto akce jsou organizovány místními skupinami nebo jednotlivci, kteří se snaží vyčistit své okolí. Účastníci mohou úklid provádět samostatně nebo ve skupinách. Úklid probíhá v parcích, lesích, uklízí se řeky, rybníky a další prostory.

Akce „Ukliďme Česko“ se stala populární a úspěšnou díky své jednoduchosti a dostupnosti. Každý, kdo má zájem, může se stát dobrovolníkem a pomoci při úklidu. Akce je také podporována řadou místních a národních organizací, které nabízejí materiální a finanční podporu.

Výsledkem akce „Ukliďme Česko“ je zlepšení stavu životního prostředí a větší povědomí o nutnosti dbát na životní prostředí. Akce také ukazuje, jak mohou jednotlivci a skupiny spojit své síly a dosáhnout významného pokroku v boji proti odpadu a znečištění.

 

Několik tipů, jak zapojit děti do úklidu přírody:

 1. Vytvořte soutěž: Soutěž může být skvělým způsobem, jak motivovat děti k úklidu. Např. můžete soutěžit, kdo nasbírá nejvíce odpadků, nebo kdo nasbírá odpadky v nejkratším čase.
 2. Použijte příběh: Použití příběhu (pohádky) může být zábavným způsobem, jak vysvětlit důležitost úklidu přírody dětem. Můžete vyprávět příběh o zvířatech, která potřebují čisté prostředí k životu nebo o rybách v řekách a rybnících, které potřebují čistou vodu ke svému životu.
 3. Hrajte hry: Hry mohou být skvělým způsobem, jak zapojit děti do úklidu přírody. Např. můžete hrát hru „Najdi a nasbírej“. Děti hledají a sbírají v okolí přesně určité předměty (vždy dbejte na bezpečnost a nezdávejte hledání nebezpečných předmětů, platová lahev klidně postačí).
 4. Vyprávějte o rostlinách a zvířatech: Děti mohou být více motivovány k úklidu, pokud vědí, jaký dopad má znečištěná příroda a voda na rostliny a zvířata v okolí. Proto je dobré se s nimi projít po okolí a ukázat jim, jak a kde zvířata žijí, co jedí a pijí a poukázat na odpadky, které jim jejich domovy znečišťují.
 5. Ukažte jim, jak pomáhají: Je důležité dát dětem pocit, že mají skutečný vliv na životní prostředí. Ukažte jim, jak mohou zlepšit život v přírodě a životní prostředí tím, že budou sbírat odpadky, a naopak jak můžou škodit nebo ublížit, když je budou nechávat v přírodě.

Rozklad různých materiálů

Doba rozkladu různých materiálů v přírodě se může lišit v závislosti na mnoha faktorech, jako je teplota, vlhkost, sluneční světlo a dostupnost bakterií a hmyzu, které je mohou rozkládat. Některé materiály se mohou rozkládat během několika dní nebo týdnů, zatímco jiné mohou trvat i desítky let nebo dokonce století.

Některé z materiálů s rychlejším rozkladem jsou:

 • Listy: 2-6 měsíců
 • Papír: 2-6 měsíců
 • Zelenina a ovoce: 4-6 týdnů
 • Skořápky vajec: 4-5 měsíců

Některé z materiálů s pomalejším rozkladem jsou:

 • Plastové tašky: 10-1000 let
 • Skleněné lahve: až 1 milion let
 • Některý textil: až 450 let

Je také důležité, abyste dětem vysvětlili, proč je důležité dbát na životní prostředí a jak mohou oni samy pomoci. Úklid přírody může být pro děti prvním krokem k větší úctě k přírodě a životu samotnému.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *