OD ÚKLIDU KE KLIDU

Kdo jsem - můj příběh

Kdo jsem

Jmenuji se Stáňa Krajíčková a jsem koučka a mentorka pro ženy.

Pomáhám ženám nalézt radost, sebedůvěru a lásku k sobě. Podporuji je na cestě k naplnění jejich životních snů a vytváření harmonických vztahů.

Vydejte se na cestu své vlastní transformace, ráda budu Vaší průvodkyní.

Můj příběh

Dnes se probouzím každé ráno s pocitem vděčnosti a úspěchu, který bych si před lety nedokázala ani představit. Jako koučka a mentorka pro ženy jsem na místě, kde jsem vždy toužila být – pomáhám ženám nalézt sebedůvěru a radost k sobě samým a budovat harmonické vztahy.

Můj pohled na koučink, který jsem původně považovala za něco, co je mi cizí a nepotřebné, se radikálně změnil. Postupně jsem pochopila sílu a hodnotu koučovacích metod, které mi pomohly překonat těžké období finanční nestability, pochybností nad mým vztahem a nad mou životní cestou.

Dnes mám harmonické manželství a už přes 18 let žiji ve spokojeném a vyrovnaném vztahu. Můj manžel je mi nejen partnerem, ale i nejlepším přítelem. Společně podnikáme, cestujeme, vychováváme naši dceru a budujeme náš domov. S ním jsem začala objevovat, co to znamená mít harmonický vztah založený na vzájemném respektu a porozumění.

Ne vždy jsem byla na místě, kde jsem dnes, a cesta sem nebyla vůbec snadná.

V roce 2016 jsem se ocitla na pomyslné životní křižovatce. Zdálo se, že vše, co jsem dříve považovala za stabilní a jisté, se začíná hroutit přímo před mýma očima. S manželem jsme se odcizili, řešili jsme jen provozní záležitosti kolem domácnosti a dcery a žili jsme vedle sebe a ne spolu. Intimní život jsme neměli prakticky žádný, oba jsme si žili po svém, neměli jsme společné zájmy ani přátele. Naše manželství procházelo krizí a poměrně těžkou zkouškou, kdy jsme stáli před volbou, jestli zůstat nebo odejít.

Ve stejném období jsme čelili i finanční krizi, která mě přivedla na pokraj zoufalství. Projekt, do kterého jsem vkládala své srdce a duši se ukázal jako totálně prodělečný a já se ocitla v situaci, kdy jsem musela den, co den řešit, jak zaplatit základní účty, ale i třeba obědy pro dceru ve škole. Finanční nestabilita dávala našemu už tak nabouranému manželství pořádně zabrat.

V té době se mi koučink jevil jako něco zcela nepotřebného a možná i trochu absurdního. Věděla jsem o něm, ale naprosto jsem ho zavrhovala. Říkala jsem si: „Vždyť já přeci vím, jak si poradit se svým životem a nepotřebuji nikoho, kdo mně bude říkat, co mám dělat a co ne.“ Ovšem, jak se později ukázalo, právě koučink a můj vlastní seberozvoj se stal klíčem k mé osobní transformaci.

Strach, že bych mohla ztratit mé manželství, byl silný motivátor. Přiměl mě zastavit se a zamyslet se nad tím, co ve svém životě dělám špatně a co musím změnit, abych našla štěstí a spokojenost, po kterých jsem tak toužila. Začala jsem intenzivně studovat literaturu o vztazích, seberozvoji a sebelásce. Navštěvovala jsem semináře, online kurzy a postupně se otevírala novým metodám a přístupům. Tedy i koučinku. Zpětně si uvědomuji, že právě tyto výzvy a překážky v mém manželství a finanční potíže spojené s pocity méněcennosti mi otevřely dveře k porozumění a empatii, které jsou nyní základem mé práce jako koučky a mentorky pro ženy. Díky těmto zkušenostem jsem se naučila, že žádný problém není příliš velký a žádná situace není tak beznadějná, jak se může zdát na první pohled.

Neúspěch jako krok k úspěchu: Mé začátky v koučinku

Časem mě koučink nadchl natolik, že jsem se rozhodla věnovat se koučování hlouběji. Moje první zkušenost s koučovacím kurzem byla ale velkým zklamáním. Nesedly jsme si navzájem s lektorkou a kurz se pro mě stal spíše utrpením. Vkládala jsem do něj mnoho nadějí, ale nakonec jsem se cítila opuštěná a nepochopená a kladla jsem si otázky, jestli má cesta, kterou jsem vybrala, vůbec smysl.

Zatímco ostatní zdánlivě kráčeli směrem k úspěchu, já jsem se topila ve vlastních pochybnostech a strachu z neúspěchu. Denně jsem čelila výzvám, které se zdály být nepřekonatelné. Zažívala jsem pocity bezmoci, nezdaru a hlubokého selhání.

Přesto, v nejtemnějších okamžicích mého života, se ve mně něco změnilo. Uvědomila jsem si, že každá překážka, tedy i zklamání z kurzu, může být cennou lekcí. Pochopila jsem, že opravdový úspěch nespočívá v tom, nikdy nespadnout, ale v schopnosti zvednout se, jít dál a nikdy se nevzdat.

Tato uvědomění mě dovedlo k dalšímu studiu a k druhé koučovací škole, která byla zcela odlišná a přístup lektorky mi otevřel nové možnosti a dovednosti. Pochopila jsem, že koučink může být mocným nástrojem pro osobní růst, pokud je prováděn s citem a pochopením.

Dnes, když se ohlédnu zpět na tuto část mé cesty, vidím ji jako zásadní milník. Naučila jsem se přijímat své emoce, učila jsem se ze svých neúspěchů a našla jsem v sobě odvahu čelit výzvám.

Základy sebelásky jako cesta k lepším vztahům

Právě v tomto zlomovém momentu mého života, kdy se zdálo, že vše je proti mně, jsem našla klíč, který mi otevřel cestu k novým možnostem. Tento klíč – kombinace neustálého vzdělávání, vlastních zkušenosti a sebereflexe – mi ukázal východisko z labyrintu výzev, se kterými jsem setkávala.

Uvědomila jsem si, že není možné budovat harmonické vztahy s ostatními, pokud nejprve nevytvořím pevný základ lásky k sobě samé. Naučila jsem se upřímně mluvit o tom, co mě trápí, vyjadřovat své potřeby a také respektovat potřeby mého partnera. Pochopila jsem, že otevřeně mluvit o svých pocitech a potřebách není projevem sebestřednosti, ale základem zdravého partnerství.

Učila jsem se, jak vyjádřit své hranice a zároveň naslouchat potřebám mého partnera, což vyžadovalo odvahu a zranitelnost. Tento proces mi ukázal, že respekt a porozumění jsou klíčové pro vzájemnou důvěru a hlubší spojení. Zjistila jsem, že efektivní komunikace není jen o řešení konfliktů, ale také o sdílení radostí a plánů. Díky těmto poznatkům jsme s manželm k sobě opět našli cestu a náš vztah se rapidně zlepšil, posílil a prohloubil.

Tato cesta mě dovedla k pochopení, že odborné znalosti a schopnosti nezískáme jen formálním vzděláním, ale také životními zkušenostmi a schopnostmi učit se z vlastních chyb. Dnes, jako koučka a mentorka, pomáhám nejen díky teoretickým znalostem, ale hlavně díky hlubokému porozumění a empatii, kterou jsem získala skrze své osobní zkušenosti.

Od překážek k poslání

Možná by se to mohlo zdát jako konec mého příběhu, ale ve skutečnosti je to začátek. Po všech těch lekcích, kterými jsem prošla a překážkách, které jsem překonala, jsem připravena pomoci nalézt tu stejnou radost, sebedůvěru a lásku v sebe i ostatním ženám.

Mým záměrem je podporovat ženy na jejich cestě k naplnění jejich životních snů, budování harmonických vztahů a dosahování jejich cílů. Věřím, že každá žena si zaslouží žít plnohodnotný život plný radosti a spokojenosti.

Jako první krok na této cestě jsem napsala dva e-booky: „Klíč ke šťastnému vztahu“ a „Sebekoučinkem ke štěstí a úspěchu„. Tyto e-booky jsou souhrnem mých osobních zkušeností, praktických rad, koučovacích cvičení a strategií, které mohou čtenářky ihned aplikovat ve svém životě, a které jim mohou pomoci na jejich cestě k vytváření harmonických vztahů, sebepoznání a sebelásce.

Dále nabízím osobní konzultce, které jsou unikátní kombinací koučinku, terapie a mentorování. Vím, že každá žena je jedinečná a má své specifické výzvy a cíle. Proto přistupuji ke každé klientce individuálně, s otevřeným srdcem a empatií. Společně pracujeme na tom, aby si každá žena objevila svou vnitřní sílu, naučila se milovat sama sebe a mohla tak žít život, o kterém vždy snila.

Co jsem

Dříve, než jsem začala studovat koučink, jsem vedla terapeutická sezení pro ženy. S koučinkem se mi vše krásně spojilo a zapadlo do sebe. V současné době nabízím konzultace, které jsou kombinací koučování, terapie a mentoringu. Mým cílem je pomáhat ženám, které se cítí ztraceny ve svém životě. Ze svých zkušeností totiž vím, že problémy, které řešíme, můžou mít příčinu úplně někde jinde, než si myslíme a jejich řešení se dotýká i úplně jiných oblastí, než čekáme.

Průvodkyně žen, které chtějí vzít svůj život do vlastních rukou

Pomůžu Vám najít sebevědomí, překonat strachy a povedu Vás na cestě Vaší transformace.

Koučka a mentorka pro ženy

Pomůžu Vám najít směr a odpovědi na otázky ve Vašem osobním i pracovním životě.

Asistentka při třídění a vyklízení

Společně najdeme cestu, jak se zbavit přebytečných věcí a rozproudíme energii ve Vašem prostoru.

Moje kvalifikace

Koučovací výcvik - Celostní koučování

Coaching World

Blueprint úspěšné konzultace 1-na-1

Koučovací výcvik zaměřený na on-line konzultace – Adéla Sen

Kurz koučinku - Mindset Coaching

Mindset Academy

Úspěch a sebedůvěra – Online kurz

Mindset Academy

sTÁHNĚTE SI E-BOOK ZDARMA

Kolo rovnováhy