OD ÚKLIDU KE KLIDU

Dušičky – vzpomínka na naše předky: Svátek, na který bychom neměli zapomínat

Vzpomínka na všechny věrné zesnulé, Památka všech věrných zemřelých, Svátek zesnulých, Památka zesnulých či lidově Dušičky. Svátek, který připadá na 2.listopadu, je svátekem, který má hluboké kořeny v křesťanské víře a je dnem, kdy se nejen věřící modlí za duše zemřelých a navštěvují hřbitovy. Hroby se zdobí svíčkami a květinami.

Je to doba emocionálního spojení s minulostí a vděčnosti za životy těch, kteří nás opustili. Tato tradice má za cíl připomenout si naše předky a modlit se za duše zemřelých, které by mohly být v očistci a čekají na vstup do nebe. Svíčky také zapalujeme doma a to proto, že se traduje, že svítí na cestu duším zemřelých.

Málo kdo ví, že na 1.listopadu připadá Svátek všech svatých“ a jak už název připomíná, je věnován všem svatým, zatímco Dušičky následující den jsou zaměřeny na modlitby a vzpomínky na zemřelé.

Dušičky mají společnou linii s keltským Samhainem. 

Samhain byl keltským svátkem, který slavil konec léta a začátek zimy – tedy keltský Nový rok. Je to také čas dlouhého zimního spánku a skrytých změn kolem nás. V tuto dobu bychom měli dokončit vše staré a vytvořit prostor pro nové začátky. Je to období, kdy musíme pustit vše, co nám již neslouží a neprospívá nám. Věřilo se, že během Samhainu se hranice mezi světem živých a mrtvých stírala a nadpřirozené síly proudily touto trhlinou do našeho světa. 

Několik dalších zajímavých informací o svátku Všech svatých:

  1. Historie: Svátek Všech svatých má dlouhou historii a má kořeny ve středověké Evropě. Papežem Řehořem IV. byl stanoven na 1. listopadu, a to jako den, kdy se měli věřící modlit za všechny svaté, včetně těch, kteří neměli vlastní svátek. Tato tradice byla zavedena, aby uctila všechny svaté, kteří neměli svůj vlastní den ve světovém kalendáři.
  2. Význam svíček: Jednou z nejběžnějších tradic na svátek Všech svatých je zapalování svíček na hrobech zemřelých. Tato tradice má symbolický význam – světlo svíček představuje naději a věčný život. V některých zemích, včetně České republiky, jsou hřbitovy v noci osvětleny tisíci svíčkami, což vytváří nádhernou a dojemnou atmosféru.
  3. Tradiční jídlo: Ve většině zemí, které slaví svátek Všech svatých neexistuje tradiční jídlo spojené s tímto svátkem, na rozdíl například od amerického Dne díkůvzdání. Nicméně, v některých křesťanských obcích se po bohoslužbách konají společné hostiny.
  4. Souvislost s Halloweenem: I když Všichni svatí a Halloween jsou dva různé svátky, mají určité společné prvky, včetně použití svíček, symboliky smrti a duchovního světa. Někdy se Všichni svatí a Halloween mohou míchat, zejména v zemích, kde slavíme oba svátky. V některých oblastech lidé slaví svátek s názvem „Den mrtvých“, který zahrnují prvky obou svátků.
  5. Zvyky v různých zemích: Každá země má své vlastní zvyky spojené se Svátkem všech svatých. Například ve Španělsku a v některých latinskoamerických zemích se slaví Día de los Muertos (Den mrtvých), což je zvláštní kombinace křesťanských a pohanských tradic, která zahrnuje rituální a obřadné pohřby a návštěvy hrobů. Ve Francii si lidé občas na Všechny svaté dávají speciální cukroví a pečivo, nazývané „Les Saints de Glace“, které symbolizuje svaté, kteří je ochraňují před zimním mrazem.

Svátek Všech svatých je tedy celosvětovým svátkem, který má mnoho různých podob, tradic a zvyků, ale jeho společným prvkem je úcta a vzpomínka na zemřelé.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *