OD ÚKLIDU KE KLIDU

Cesta k osvobození: Jak se vyvázat z role oběti a najít vlastní sílu

Někdy se všichni ocitneme v situacích, kdy se cítíme jako oběť. Může to být v osobním životě, v práci nebo ve vztahu. Cítit se jako oběť a být v tzv. pocitovém vězení má dopad na všechny oblasti našeho života. Stále o situaci, která nás trápí, přemýšlíme a prakticky nemyslíme na nic jiného.

Role oběti je stav, kdy jedinec vnímá sebe sama jako neustále oslabeného či znevýhodněného v různých životních situacích a často přikládá vnějšímu okolí nebo druhým lidem zodpovědnost za své problémy, nepříznivé události a nespokojenost. Tento postoj může vést k pasivitě, nedostatku sebedůvěry a pocitu bezmoci, což brání jedinci v aktivním řešení svých problémů a dosahování svých cílů. Transformace z role oběti zahrnuje uvědomění si této skutečnosti a práce na změně vnímání sebe sama a svého vlivu na vlastní život.

V poslední době jsem se setkala na konzultaci se třemi ženami, jejichž příběh jako přes kopírák. Šťastný vztah, svatba, po které přišly děti a starosti, jak finanční, tak rodičovské, žena sama doma s dětmi na mateřské, manžel pořád v práci. Ona ublížená, že je sama a že jí nevěnuje, on frustrovaný z toho, že se jí nikdy ničím nezavděčí, a vše dělá špatně. Do toho ještě starost o zabezpečení rodiny. Všichni jsou smutní, nešťastní a nevědí, jak z toho ven.

Všichni jsou oběti. Ale tak nějak v této roli pořád setrvávají, stále se zabývají minulostí a tím, co kdo řekl a neřekl a udělal a neudělal. A žádný posun vpřed. Jenže, jak z toho ven, jak se vymanit z role oběti? Zkusíme se na to v dnešním článku společně podívat. Přestože cesta k osvobození může náročná, tak ale zároveň může přinést mnoho cenných poznatků a příležitostí k osobní transformaci.

Jak poznáte, že jste v roli oběti:

 1. Pocit bezmoci: Pokud se neustále cítíte bezmocná a máte dojem, že na dění ve Vašem životě nemáte žádný vliv, může to být známka toho, že se cítíte jako oběť.
 2. Stálé obviňování ostatních: Pokud máte tendenci vinu za své problémy svádět na ostatní lidi nebo vnímat sebe jako nevinnou oběť, je to další známka toho, že jste v roli oběti.
 3. Nízká sebeúcta: Pokud máte velmi nízké sebevědomí a sebeúctu a máte dojem, že si nezasloužíte štěstí nebo úspěch nebo že nic nedokážete a vůbec nevíte, v čem jste výjimečná a jaké je Vaše životní poslání, tak i toto může být spojeno s pocitem, že jste obětí.
 4. Opakující se vzory chování: Pokud se dostáváte do stejných problematických situací nebo vztahů a zdá se, že se to stále opakuje, zasekla jste se v kruhu myšlení oběti.

Jak se vyvázat z role oběti:

 1. Sebepoznání: Prvním krokem je uvědomit si, že se v této roli nacházíte. Pokuste se sami sebe objektivně posoudit a zkuste si uvědomit, kdy a proč se cítíte jako oběť.
 2. Zodpovědnost za svůj život: Přijměte zodpovědnost za svá rozhodnutí a jednání. Místo obviňování ostatních se zaměřte na to, co můžete udělat, abyste si zlepšila svůj život.
 3. Sebeúcta a sebedůvěra: Pracujte na zvyšování své sebeúcty a sebedůvěry. Uvědomte si své pozitivní a silné stránky a dosažené úspěchy.
 4. Komunikace: Pokud máte konflikty nebo problémy ve vztazích, snažte se o otevřenou a zdravou komunikaci s druhými. Hovořte o svých potřebách a pocitech.
 5. Podpora: Hledejte podporu u přátel, rodiny nebo terapeuta. Rozhovor s odborníkem může být užitečným způsobem, jak získat nápady a dovednosti potřebné k vyvázání se z role oběti.
 6. Změna myšlení: Pracujte na změně negativního myšlení. Identifikujte negativní myšlenkové vzorce a snažte se je nahradit pozitivními a konstruktivními myšlenkami.
 7. Akce: Rozhodněte se, jakým směrem chcete svůj život vést, a udělejte kroky ke změně. Může to zahrnovat nastavení si cílů, vytváření plánů a kroky ke konkrétním změnám.

Proces vymanění se z role oběti může být složitý a bude vyžadovat čas a úsilí. Je důležité, abyste byla sama k sobě trpělivá a laskavá.

Své negativní myšlení a jednání můžete změnit například aplikováním vděčnosti. Níže napíšu pár nápadů, které by Vás mohly inspirovat, jak na to:

 1. Praxe vděčnosti

Praxe vděčnosti, jako je zaznamenávání vděčností nebo vedení deníku vděčnosti, může být velmi účinným způsobem, jak změnit negativní myšlení. Tím, že si denně uvědomíte a zapíšete věci, za které ten den cítíte vděčnost a budete se soustředit na pozitivní aspekty svého života, Vám pomůž si uvědomit spoustu pozitivních věcí, které nevnímáte, ale přesto zažíváte.  

 1. Nikoho nezměníte, jen sebe

Je důležité si uvědomit, že svým chováním nikoho nezměníte. Ani když budete sebevíc chtít, tak se Vám to nepovede. Ani když se budete vztekat, když budete plakat, prosti, přát si to. To, jak se někdo chová a co dělá, je jeho. Vaše zase je to, jak na to reagujete. Jediná osoba, kterou můžete změnit, jste Vy sama. Změňte pohled na situace, které zažíváte, změňte své reakce na chování druhých a než něco řeknete nebo uděláte, dejte si od věci trochu odstup, postavte se do role pozorovatele a vyhodnoťte, jestli jsou Vaše reakce adekvátní tomu, co se opravdu děje.

 1. Koučování:

Koučování může být také velmi užitečným nástrojem při změně negativního myšlení a dosažení osobního růstu. Kouč vám může pomoci identifikovat negativní myšlenkové vzorce, které Vás omezují, a společně s vámi pracovat na jejich překonání a odstranění. Koučování Vám může poskytnout strukturu, podporu a konkrétní kroky ke změně.

Zde uvedu několik příkladů cvičení, která Vám, jako koučka, můžu doporučit ke změně negativních myšlenkových vzorů spojených s pocitem oběti a k rozvoji vděčnosti:

 1. Deník vděčnosti: Každý den si zapište alespoň tři věci, za které jste vděčná. To Vám pomůže v tom, že se zaměříte na pozitivní aspekty Vašeho života.
 1. Meditace vděčnosti: Pravidelně praktikujte meditaci, během které se soustředíte na své pocity vděčnosti. Uzavřete oči, dýchejte pomalu a zaměřte se na to, za co jste vděčná. Myslíte si, že nemáte být za co vděčná? A co třeba za to, že dýcháte, že máte zdravé nohy, že máte co jíst, kde bydlet, že je Vám teplo. Jestli Vás nenapadá nic jiného, tak toto je taky dost.
 2. Rozbor negativních myšlenkových vzorů: Prozkoumávejte negativní myšlenkové vzorce, které vás omezují. Identifikujte situace, které je vyvolávají a zkuste je konkrétně přeformulovat na pozitivní myšlenky.
 3. Zrcadlení pozitivního chování: Zaznamenávejte situace, kdy jste se chovala pozitivně a cítila se silná. Přemýšlejte o těchto zkušenostech a zvažte, jak můžete tyto pozitivní vzory chování rozšířit do dalších oblastí Vašeho života.
 4. Zaměření na osobní úspěchy: Zhodnoťte své osobní úspěchy, i ty malé. Stanovte si cíle a kroky, které Vám pomohou dosáhnout dalších takových úspěchů. Co jim předcházelo, jak jste se cítila, jak jich můžete dosáhnout znovu?
 5. Affirmační cvičení: Vytvořte si pozitivní afirmace, které se zaměřují na změnu negativního myšlení. Každý den je opakujte, aby se tato pozitivní myšlenka stala pevnější součástí Vašeho vědomí.
 6. Scházejte se s přáteli a vyhledávejte pozitivní společnost: Pokud je to možné, snažte se obklopit pozitivními a podporujícími lidmi. Společnost pozitivních lidí Vám pomůže udržet si pozitivní perspektivu.

Afirmace zaměřující se na změnu negativního myšlení na pozitivní:

„Jsem tvůrcem svého osudu, a volím si pozitivní cestu.“

„Svými myšlenkami tvořím svůj svět.“

„Každý den je nová šance začít znovu“

„Naplňuji svůj život radostí a vděčností.“

„Věřím v sebe a svůj potenciál, lehce dosáhnu svých cílů a úspěchů“

„Pozitivní myšlení je klíčem k pozitivnímu životu, a já si vybírám být pozitivní.“

„Mými myšlenkami přitahují do svého života pouze dobré a pozitivní zkušenosti.“

„V každé situaci hledám příležitost pro růst.“

„Jsem vděčná za všechno, co mám, a vidím krásu a hodnotu ve svém životě.“

„V překážkách dokážu vidět příležitosti.“

„Všechny mé nedokonalosti mě dělají naprosto unikátní.“

„Nechávám plně odejít všechnu sebelítost.“

„Dělám vždy vše nejlépe, jak umím.“

Vymanit se z role oběti je cesta, která vyžaduje odvahu, sebereflexi a trpělivost. Přesto je to cesta, která vede k osobnímu růstu a k vlastní síle. Když si uvědomíte, že nejsme jen pasivní oběti, ale že máte kontrolu nad tím, jak reagujete na životní situace, otevíráte si tím dveře ke změně a transformaci. Není to snadná cesta, ale je to cesta k většímu štěstí a plnění vlastního potenciálu.

Na této cestě je důležité hledat podporu a inspiraci u ostatních, kteří prošli podobným procesem, a pracovat na své vnitřní síle. Každý i malý krok, který povede k vymanění se z role oběti Vás přiblíží k vlastním cílům a naplnění života, které si zasloužíte. Buďte odvážná, buďte trpělivá, a věřte, že máte moc změnit svůj příběh.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *