OD ÚKLIDU KE KLIDU

4 tipy, jak motivovat děti k úklidu pomocí her + rozdělení domácích prací podle věku dětí

Domácí práce jsou důležitou součástí výchovy dětí, protože je to způsob, jak je naučit zodpovědnosti a samostatnosti. Zároveň mohou pomoci dětem rozvíjet motoriku, koordinaci a jemnou motoriku. V následujícím článku se podíváme na to, jak naučit děti uklízet si hračky pomocí her a také, jaké domácí práce mohou děti zvládnout podle věku.

Především je ale důležité si uvědomit, že každé dítě je jedinečné a také to, že každá rodina má své vlastní priority a preference ohledně domácích prací. Proto byste měla především brát v úvahu schopnosti a zralost svých dětí a přizpůsobit jim úkoly odpovídající jejich věku a schopnostem.

Děti by neměly být nuceny k plnění úkolů, které jsou pro ně příliš obtížné nebo nebezpečné, aby se zabránilo nebezpečí úrazu nebo pocitu beznaděje, což může ovlivnit jejich sebedůvěru a chuť plnit úkoly v budoucnu.

Jaké domácí práce mohou děti zvládnout podle věku

Děti ve věku 2-3 let

Děti v tomto věku se učí základním dovednostem, jako je chůze, mluvení a samostatné oblékání. Ještě nejsou dostatečně zralé na to, aby plnily složitější úkoly, ale mohou se zapojit do některých domácích prací. Například mohou si sbírat hračky, odnést špinavé prádlo do koše na prádlo a mohou také pomoci s jednoduchými úkoly jako je zametání nebo vytírání.

Děti ve věku 4-5 let

Děti v tomto věku jsou již schopny plnit složitější úkoly, například ustlat si postel, vytřít podlahu, utřít prach, vynést koš nebo pomoct poskládat prádlo. Můžou také pomoci s přípravou jednoduchého jídla jako např. obložených chlebů.

Děti ve věku 6-7 let

Děti v tomto věku zvládnou dávat nádobí do myčky, pomáhat s vyklízením myčky, s mytím nádobí, vany a umyvadla a uklízet si svůj pokoj. Mohou také pomoci s přípravou jídla, například s mícháním těsta nebo pomoci s příravou svačin.

Děti ve věku 8-9 let

Děti v tomto věku mohou plnit více náročné úkoly, jako je žehlení, vysávání nebo práce na zahradě. Mohou také pomoci s nákupem potravin nebo vařením.

Děti ve věku 10-11 let a starší

Děti v tomto věku jsou schopny plnit většinu domácích prací, které dělají dospělí. Mohou také pomáhat s péčí o domácí zvířata, s úklidem garáže nebo mytím auta.

Důležité je také motivovat děti k plnění domácích prací. Můžete je například zapojit do rozhodování ohledně toho, které úkoly by chtěly dělat a jaké jsou pro ně přijatelné odměny za plnění těchto úkolů. Důležité je také vytvářet pozitivní atmosféru a děti chválit a povzbuzovat při plnění úkolů.

Tady je několik tipů, jak motivovat děti k úklidu pomocí her

  • Zahrajte si na schovávanou – děti milují hraní na schovku. Můžete jim říct, že se budete schovávat za hračky a ony je musí najít a uklidit.
  • Soutěžte – děti jsou často motivované soutěžením. Můžete jim říct, že kdo uklidí více hraček nebo rychleji, ten vyhraje.
  • Použijte hry na role – děti si rády hrají na různé role. Můžete jim říct, že jsou pomocníci domácnosti nebo superhrdinové a jejich úkol je uklidit pokoj.
  • Zahrajte si hru na body – přidělujte dětem body za každou uklizenou hračku (nebo rovnou celý úklid) a po určitém počtu bodů jim darujte malý dárek nebo odměnu.

Trvejte důsledně na tom, aby děti uklízely hračky na určená místa. Knihy patří do knihovny, plyšová zvířátka zase na poličku (nebo tam, kde jste jim určili jejich místo).

Udělejte úklid příjemnější – do krásných košů na hračky se dětem budou hračky uklízet skoro samy! Můžete také pouštět veselou hudbu nebo zpívat písničky o úklidu.

Výhodou zapojení dětí do domácích prací je, že to nejen pomáhá dětem rozvíjet zodpovědnost a samostatnost, ale také pomáhá posílit rodinné vztahy a pocit sounáležitosti. Když děti vidí, že jsou jejich úsilí a přínos pro rodinu ceněny, cítí se větší součástí celku a mají větší zájem o spolupráci a plnění úkolů.

Pracovní a tovřivé listy pro děti předškolního věku, plné zábavy, hravého učení a kreativní tvorby.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *