PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY KONZULTACÍ - VZHTAHOVÉ PORADENSTVÍ, KOUČINK (VZTAHUJE SE NA VŠECHNY TYPY POSKYTOVANÝCH KONZULTACÍ)

PLATBA

 • Platba za osobní setkání probíhá po skončení konzultace v hotovosti.
 • Platba při Skype a telefonní konzultaci probíhá předem na bankovní účet. Nejpozději v den konzultace je nutné, aby byla platba připsána na účtu.
 • Při písemné konzultaci probíhá platba na bankovní účet. Po připsání částky na účet Vám bude do 5 pracovních dní odeslána odpověď na uvedenou e-mailovou adresu.
 

DALŠÍ INFORMACE

 • Platbu je možné provádět pouze v českých korunách.
 • Je možné se domluvit na konzultaci i o víkendu. Cena konzultace se pak navýší o 50 % z původní ceny konzultace.
 • Vzhledem k povaze témat individuálních konzultací není možná přítomnost dětí na konzultaci.
 • Nejsem plátce DPH, všechny ceny jsou konečné.
 

STORNO PODMÍNKY

 • V případě, že potřebujete zrušit schůzku nebo se přeobjednat na jiný termín méně než 24 hodin před smluveným termínem, požádám vás o uhrazení 100% ceny z domluvené konzultace.
 • Pokud potřebujete přeobjednat na jiný termín či zrušit sezení méně než 48 hodin před domluveným termínem, požádám vás o uhrazení 50% ceny z domluvené částky konzultace.
 • Položka seznaVíce než 48 hodin před domluveným termínem je možné kdykoliv se přeobjednat nebo zrušit sezení bez jakéhokoliv poplatku.mu
 • Položka seznStorno podmínky se vztahují i na Skype a telefonickou konzultaci.

PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY ÚHRADY KURZŮ, KROUŽKŮ a WORKSHOPŮ

Platební podmínky

 

Poplatek za kurz Kreáskův oddíl, Kreáskův kreativní kroužek, Kreáskův kroužek deskových her, Kreativní kurzy nebo workshopy, je nutné uhradit nejpozději do 7 kalendářních dní před jeho konáním (pokud nebylo dohodnuto jinak). Pokud platba nebude v tomto termínu uhrazena, jsme oprávněni rezervaci zrušit a obsadit místo jiným účastníkem.

 

 

Zrušení účasti na workshopu, kurzu nebo kroužku ze strany účastníka

 

Pokud se účastník nemůže workshopu nebo jednotlivých hodin kroužků zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka – tuto změnu akceptujeme ještě v den konání akce. Uhrazený poplatek je převeden na náhradníka.

V případě workshopu má účastník možnost vybrat si jako náhradu jiný volný workshop, na který bude jeho platba převedena.

 

V případě kurzů budou vyhlášeny maximálně 2 náhradní hodiny, na které se může účastník přihlásit a vynechanou hodinu si nahradit v tento daný termín (u kurzů, u kterých jsou náhradní hodiny vyhlášeny). 

Pokud přihlášený zruší svou účast na workshopu, kreativních kruzech, celých kurzech (Kreáskv oddíl Kreáskův kreativní kroužek a Kreáskův kroužek deskovýh her (pololetní kroužeky) je nutné toto provést zasláním e-mailu na adresudilna.kreasek@gmail.com. 

Poté vrací Stanislava Krajíčková účastnický poplatek takto:

 

zrušení účasti a výše vrácené částky poplatku

15 a více dní před konáním kurzu – 100 %

8 – 14 dní před konáním kurzu – 50 %

7 a méně dní před konáním kurzu – 0 %

 

Za jednotlivé zrušené (tedy i omluvené) nebo zameškané (tedy nenavštívené) hodiny kurzů a workshopů a kroužků Kreáskův oddíl, Kreáskův kreativní kroužek, Kreáskův kroužek deskových her ze strany účastníka nebudou poplatky za vynechané hodiny / kurzy vráceny. Účastník má možnost využít vyhlášených náhradních hodin.

 

 

Zrušení konání wokrshopu, kurzu nebo kroužku ze strany Stanislavy Krajíčkové:

 

Dojde-li ke zrušení workshopu ze strany Stanislavy Krajíčkové (nemoc lektora nebo jiné vážné důvody):

 

a) účastník může navštívit workshop v náhradním termínu, který stanoví Stanislava Krajíčková, nebo
b) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, ze kterého byl workshop uhrazen (případně v hotovosti), nebo
c) poplatek je možné využít na jiný volný workshop.

 

Dojde-li ke zrušení celého kroužku Kreáskův oddíl, Kreáskův kreativní kroužek, Kreáskův kroužek deskových her ze strany Stanislavy Krajíčkové (nenaplnění kurzu / kroužku, nemoc lektora, jiné vážné důvody):

 

a) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, ze kterého byl kurz uhrazen (případně v hotovosti).

 

Dojde-li ke zrušení jedné konkrétní hodiny kroužku Kreáskův oddíl, Kreáskův kreativní kroužek, Kreáskův kroužek deskových her ze strany Stanislavy Krajíčkové (nemoc lektora nebo jiné vážné důvody):

 

a) účastník může navštívit hodinu v náhradním termínu, který stanoví Stanislava Krajíčková, nebo 

b) účastnický poplatek bude v plné výši (za jednu danou zrušenou hodinu) vrácen bankovním převodem na účet, ze kterého byl kurz uhrazen (případné v hotovosti). 

 

 

Neomluvená neúčast na workshopu nebo kurzu:

 

Pokud přihlášený neomluví svou účast (telefonicky nebo e-mailem) nejpozději v den konání workshopu nebo konkrétní hodiny kurzu /kroužků, není možné využít náhradního termínu nebo převést poplatek na náhradníka a jiný kurz nebo využít náhradní hodiny kurzu /kroužku. 

 

 

 

Všechny požadavky na vrácení částky za zrušené konkrétní hodiny (ze strany lektora, tedy Stanislavy Krajíčkové) Kreáskův oddíl, Kreáskův kreativní kroužek, Kreáskův kroužek deskových her je nutné zaslat písemně na email dilna.kreasek@gmail.com.