Magická noc, kdy se nesetmí.

Slunovrat však nabízí víc než jen nejkratší stíny v roce. Lidé od nepaměti oslavovali proměny ročních období v souladu s cykly Země a Slunce. Jedním ze způsobů, jak se na tyto přírodní cykly naladit, je oslavování ročních dob pomocí pohanského kalendáře (který vychází především z keltských a germánských tradic), takzvaného „kola roku“.

Kolo roku zobrazuje cyklus ročních období, to, jak se zima proměňuje v jaro, jaro v léto, léto v podzim, podzim v zimu, a tak stále dokola.

Slovanské kolo roku, stejně jako Keltské Kolo roku, oslavuje 8 svátků jako 8 přechodových období v roce. Každé z období má svůj pozvolný začátek, svůj vrchol a pozvolný konec. A vrcholem období Beltine (1.květen – 31.červenec) je letní slunovrat (21.červen).

Letní slunovrat (Litha)

Nejdelší den a nejkratší noc. Během letního slunovratu se v noci nikdy úplně nesetmí. Slunovrat, který ohlašuje první den astronomického léta, přichází 20. nebo 21. června. Slunce o letním slunovratu stráví na obloze nejdelší dobu, stojí nejvýše nad obzorem a stíny jsou ten den v poledne nejkratší v celém roce.

Pohanské zvyky

V tento den lidé oslavovali slunce, které je v tu dobu na vrcholu své síly. Bůh Slunce se miluje s Matkou Zemí a z jejich spojení vzniká nový život – tedy úroda. Letní slunovrat je tedy chvílí největší plodnosti v přírodě. Ta je plná vůní, květin, růstu a krásy.

Oslavy Slunce

Pohané v tento den pořádali slavnosti, na které se připravovali očistnými koupelemi v řekách a potocích. Oslavovali v kostýmech, herci hráli různá představení, tančilo se za doprovodu hudby. Barevný průvod zdobil posvátné duby barevnými pentlemi, domy květinami a březovými větvičkami. Každé stavení se kropilo svěcenou nebo čistou pramenitou vodou.

Za soumraku se zapalovali na kopcích veliké ohně, aby dodali ještě větší sílu Bohu Slunci. Lidé obcházeli ohně v kruhu a přeskakovali je. Symbolicky to vyjadřovalo očistu od všeho negativního a posílení a upevnění zdraví. Z kopců pak pouštěli zapálené dřevěné obruče, jako sluneční symboly a vyhazovali hořící pometla pro zastrašení zlých sil.

Kouzelné Svatojánské bylinky

Dívky si vily věnce z pelyňku a chlapci nosili koruny z dubového listí. Společně je pak vhazovali do ohňů, aby se uchránili před nemocemi očí a bolestmi hlavy. Dary božstvu házeli všichni do studní nebo hlubokých vod. Lidé také nosili dary studánkám a pramenům.

Staré bylinkářky vyrážely v tuto noc na svatojánské koření, protože bylinky natrhané právě v tuto noc, mají tu největší moc. Využívají se k ochucení pokrmů, při léčení, ale také k magickým rituálům.

Vdavek chtivé dívky trhaly v noci devatero kvítí. U sběru bylin nesměly promluvit ani se ohlédnout. Toto kouzelné kvítí uložily pod polštář a ve snu se jim zjevil jejich vyvolený. (Devatero kvítí: chrpa, kopretina, smolnička, planá růže, rozchodníček, mateřídouška, fialka, zvonek a čekanka)

Magické nadpřirozené síly

Také se tradovalo, že Slunovratová noc byla tak významná, že jí, podle pověsí, oslavovali také víly, skřítci a podobné bytosti. A ten, kdo měl štěstí se mohl, v tuto noc, s nimi setkat. Král přírodních duchů, skřítků a víl měl moc splnit i to nejtajnější přání. Dále rozkvétalo „Zlaté kapradí“ a kdo ho našel, ten mohl rozumět řeči všech zvířat a ptáků. Země se otvírala a vydávala své poklady. Na vodní hladině bylo možné vidět budoucnost.

A jak je to dnes?

Dnes sotva vnímáme posvátný rytmus proměňujících se ročních období a regeneračních sil přírody během roku.

Pokud byste i přesto rádi uspořádali nějakou oslavu, tady jsou nějaké tipy:

  • Zapalte oheň a udržujte ho po celou dobu oslavy.
  • Kolem ohně si můžete zatancovat.
  • Ozdobte se letními květinami a bylinkami.
  • Uvijte si věneček a ozdobte si s ním vstupní dveře – prý si tím přivoláte do svého domova štěstí a blahobyt.
  • Nezapomeňte si nasbírat své magické byliny.
  • Pokud máte někde poblíž studánku nebo pramen, můžete jí ozdobit a případně jí „věnovat“ nějaký dar (květiny, malé sošky, mince).
  • Ráno přivítejte východ slunce například meditací v přírodě nebo rituálem.

A jaké rituály provádět?

Zaprvé je velice vhodný čas pro poděkování a uctění všeho, co máme – za lidi, které kolem sebe máme, kteří nás obklopují, podporují a milují. Je nejlepší období vyjádřit své city vůči nim a dát jim najevo, jak moc je máme rádi.

A druhým rituálem je jakákoliv práce s námi samotnými. S našimi emocemi a našim tělem. Je ten správný čas na zpracování starých křivd, pocitů studu nebo samoty a dalších nepříjemných pocitů a emocí, které v těle máme. Je vhodné vše nechat plynout skrz slzy, přinesou nám totiž úlevu. Upřímné popovídání si a vyjasnění vztahů, to všechno patří k období letního slunovratu.

A jak se slaví Letní slunovrat ve světě?

Tak například ve Skandinávii jsou oslavy slunovratu a Svatojánské noci velice významnými svátky, které slaví jako jeden a patří mezi nejvýznamnější svátky hned po Vánocích.

V Anglii probíhají tradičně a každoročně velké oslavy slunovratu poblíž městečka Salisbury v jižní Anglii v komplexu menhirů a kamenných kruhů Stonehenge.

Stonehenge se přisuzuje role astronomického kalendáře. Rozestavení kamenů má určitý astronomický význam, většina z nich nějakým způsobem souvisela s východy a západy Slunce a Měsíce. Lidé věří, že tato megalitická stavba byla postavena hlavně proto, aby si pamatovali, v minulosti velice významné, slunovraty.

A například ve Švédsku slunovrat ohlašuje příchod krátkého severského léta, kdy i v noci je světlo, jako ve dne. Lidé i zde mohutně slaví v národních krojích a zdobí májky, tedy symboly úrody a plodnosti.

Je škoda, že dnes je již tradice oslav slunovratu, svatojánských ohňů a nocí, téměř zapomenuta.

Protože pokud se naladíte na to, co se v přírodě děje a pochopíte její proměny a přijmete je, začnete vnímat krásu a výjimečnost každého ročního období. Už nebudete na podzim propadat špatné náladě a podzimním chmurům z nedostatku slunečních paprsků, ale budete se těšit z toho, že život je neustálá změna.

Autor: Stanislava Krajíčková

Stáňa se věnuje vztahovému poradenství a kočinku. Jejím cílem je pomáhat ženám, aby se cítily šťastně, spokojeně a sebevědomě.  Je autorkou e-booku Klíč ke šťastnému vztahu. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *